Arkiv

Arkiv för ‘Föreningar’ Kategori

Föreningar i Biskopsgården

april 20th, 2021 Comments off

Sänder en vårhälsning till er alla från föreningslivet i Biskopsgården med den bifogade föreningskatalogen ”Föreningar i Biskopsgården – möjligheternas katalog” som tagits fram av Biblioteksvännerna i Biskopsgården med stöd från Delegationen mot segregation.
Om en vecka finns den tryckta katalogen att hämta på Biskopsgårdens bibliotek för den som vill.

Över 60 föreningar i Biskopsgården finns även presenterade på hemsidan www.foreningaribiskopsgarden.se och på facebook och instagram (se länkar nedan)

Lite kul för er att veta kanske: Föreningen Biblioteksvännerna i Biskopsgården bildades 2012 efter två års referensgruppssamarbete mellan boende i Biskopsgården och Biskopsgårdens bibliotek i Immigrant-institutets EU-projekt 2009-2010 LibrariesForAll.eu – New Models for Intercultural Library Services

Trevlig läsning och välkomna till Biskopsgården!

Vänliga hälsningar

Randi Myhre
Kontaktperson och kassör för
Biblioteksvännerna i Biskopsgården (BiB)

c/o Biskopsgårdens Bibliotek
Vårväderstorget 3
418 31 Göteborg

www.facebook.com/ForeningariBiskopsgarden
www.instagram.com/foreningar_i_biskopsgarden

Categories: Föreningar Taggar:

Civilsamhällesorganisationer riktar skarp kritik mot M/KD-budgeten

december 19th, 2018 Comments off

Civilsamhällesorganisationer riktar skarp kritik mot M/KD-budgeten

Företrädare för fyra ideella organisationer som arbetar med integrationsfrämjande åtgärder riktar i en debattartikel i Svenska Dagbladet skarp kritik mot beslutet att lägga ned Delegationen mot segregation. Beslutet innebär att satsningar på närmare en halv miljard på minskad segregation genom samverkan mellan civilsamhället och offentlig sektor nu uteblir.

– 400 000 människor fått uppehållstillstånd i Sverige de senaste tre åren. Det är nu det stora arbetet med integrationen börjar. Att då dra tillbaka satsningar inom det området är kortsiktigt och dumsnålt, säger Johan Bäckström, verksamhetschef för Kompis Sverige, en av de organisationer som undertecknat artikeln.

I artikeln påminner organisationerna om alla värdefulla insatser som gjordes av civilsamhället under flyktingvågen 2015 när det offentligas kapacitet inte räckte till. Man uppmanar nu landets politiker att stödja civilsamhället i arbetet för att även lösa den stora integrationsutmaning som Sverige står inför.

Satsningar på civilsamhället är väldigt goda investeringar för samhällsekonomin. Enligt färsk statistik från SCB uppgick värdet av den totala produktionen inom det civila samhället 2016 till 236 miljarder kronor. Betalningar från offentlig förvaltning till denna produktion var blygsamma 33 miljarder.

– Civilsamhället har förmågan och kapaciteten att skapa stora mervärden för samhället, inte minst inom integrationsområdet. Staten borde uppmuntra till ökad samverkan mellan offentlig och ideell sektor, vilket var ett av Delegationen mot segregations tydliga uppdrag. Moderaterna och Kristdemokraterna låter sitt ideologiska motstånd mot myndigheter stå i vägen för effektiva lösningar för bättre integration, avslutar Johan Bäckström.

Debattartikeln finns publicerad på svd.se och är undertecknad av företrädare för organisationerna Kompis Sverige, Hej Främling, Right to Play Sverige och IT-guide.

För mer information kontakta:
Johan Bäckström, verksamhetschef Kompis Sverige
073-2493706, johan.backstrom@kompissverige.se

Categories: Föreningar, Svenska Taggar:

Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

november 13th, 2018 Comments off

Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Påverkas din organisation av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller annan liknande omständighet?
Från den 1 oktober 2018 kan trossamfund, ideella föreningar och stiftelser beviljas stöd under förutsättning att hotet är kopplat till föreningens verksamhetslokal och vissa villkor är uppfyllda.
Vem behandlar ansökningarna?
Vi på Kammarkollegiet har fått i uppdrag att pröva ansökningarna och fördela statsbidraget. Polisen är remissinstans.
Hur ansöker jag om bidrag?
Fyll i ansökningsblanketten till vänster på följande länk och skicka in den till oss. Ansökningsblanketten måste vara komplett och bilagor ska bifogas för att vi ska behandla din ansökan.

Adressen dit du ska skicka din ansökan är:
Kammarkollegiet
65180 Karlstad

Vid frågor kontakta
Försäkringsavdelningen
forsakring@kammarkollegiet.se
telefon: 054- 22 12 00

Läs mer om den nya stödordningen på regeringens webbplats.

Categories: Föreningar Taggar:

CIVIS Sonderpreis 2017 : Fussball + Integration – CIVIS special prize 2017 : football + integration

januari 17th, 2017 Comments off
C I V I S   S O N D E R P R E I S   2 0 1 7 :   F U S S B A L L   +   I N T E G R A T I O N
 
Gesucht werden Programme, die das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlichster geografischer und kultureller Herkunft fördern.
 
Der Europäische CIVIS Sonderpreis: Fußball + Integration wird für Fernseh- und Radiobeiträge sowie für Internetangebote und Webvideos in der Europäischen Union und der Schweiz vergeben. 
Alle gestalterischen Formen sind zulässig. Die Preise sind dotiert.
 
Weitere Informationen: 
 
Teilnahmebedingungen und Anmeldung zum Wettbewerb unter: 
https://www.civismedia.eu/medienpreis/registration-2017/
 
Anmeldeschluss ist der 20. Januar 2017.
______________
 
C I V I S   S P E C I A L   P R I Z E   2 0 1 7 :   F O O T B A L L   +   I N T E G R A T I O N
 
We are looking for programmes which promote the peaceful co-existence of people from the most diverse geographical and cultural background. 
 
The European CIVIS Special Prize: Football + Integration will be awarded for TV-, radio, internet offers and online videos. All creative forms are permitted. The prize is endowed with cash prizes.
 
More information:
 
Please find the conditions of entry and the registration under:  
 
Closing date for entries: January 20, 2017
 
Michael Radix
CIVIS Medienstiftung | CIVIS Media Foundation
für Integration und kulturelle Vielfalt | for integration and cultural diversity in Europe
Minoritenstrasse 7
50667 Köln | Cologne
Deutschland | Germany
Categories: Föreningar Taggar:

Mot rasism och intolerans. Bidrag för projekt beslutade våren 2015

maj 25th, 2015 Comments off

Mot rasism och intolerans. Bidrag för projekt beslutade våren 2015

Projekt
Organisation
Belopp (kr)

Antiziganism en ond cirkel
É Romani Glinda
335 000

Wizo mot antisemitism och för allas lika rätt
Federationen Wizo Sverige
593 000

Afrikanska Diasporan, rättigheter och möjligheter
Muzicadelic Entertainment för Eleza projektet
600 000

Låt Stå – Antirasism på schemat
PeaceWorks
500 000

Agera tillsammans nu III
SIOS
600 000

Vad ska bort – främlingsfientlighet, rasism eller kolonialism?
Stiftelsen Gaaltije
350 000

Morgondagens aktivister
Sveriges Unga Muslimer
455 000

Vi säger nej till rasism och intolerans
United Africa Riksförbund
200 000

Här och nu
ABF Dala Finnmark
280 000

Afrovadå – vadå afrofobi?
Adoptionscentrum
600 000

BlatteQueers i film (år 2)
Interfem
600 000

Minnenas arv år 2
Judiska församlingen
500 000

Afrofobi igår och idag
Afrosvenskarna i Stockholm
550 000

Arena för gemensam antirasism
Centrum mot rasism
400 000

Vi är dem de snackar om
Fritidsforum
550 000

Bättre samhälle utan fördomar
Kongo Föreningen i Stockholm
307 000

Nytänkande romska kvinnonätverk
Le Romané Nevimata
300 000

Examensbevis i fokus
Sveriges Förenade HBTQ-studenter
300 000

Stå Upp!
Sveriges förenade muslimer
300 000

Totalt
8 320 000
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Categories: Föreningar Taggar:

Riv alla murar

februari 16th, 2015 Comments off


Riv alla murar – samarbete kring ny folkhögskolekurs!

Vi heter Anna och Emma och är aktiva i föreningen Den Resande Skolan som är en av huvudorganisationerna bakom Färnebo Folkhögskola i Österfärnebo.

Till hösten 2015 kommer det att gå en resandekurs på Färnebo folkhögskolan som heter Riv alla murar. Det är en kurs som kommer att ha asylrätt och antirasism som tema. Vi som arbetar med kursen vänder oss till er för att vi tror att ni har mycket att tillföra till kursen. Vi arbetar för att stärka folkrörelsen som arbetar för antirasism, solidaritet och asylrätt. Under kursen kommer deltagarna att resa till organisationer och nätverk i södra Europa för att dela erfarenheter.

Vi som tagit initiativ till kursen Riv alla murar vill ha ett nära samarbete med organisationer och nätverk som arbetar med antirasism och asylrätt. Vi hoppas på att den här kursen kan vara en resurs i att skapa ett större nätverk av grupper som arbetar med asylfrågor och antirasism i Sverige och Europa. Vi undrar nu hur intresset för ett samarbete kring den här kursen ser ut?

– Vi letar efter organisationer och verksamheter där kursdeltagare kan göra kortare praktiker och studiebesök under hösten. Har ni möjlighet och intresse av att ta emot deltagare?

– Ett samarbete kan exempelvis handla om att komma och hålla ett pass för kursen, komma med idéer och synpunkter om kursinnehåll, sprida information om kursen, eller något annat. Vi är öppna för förslag!

– Hur kan kursen vara en resurs för nätverk som arbetar med antirasism och asylrätt?

– Kursen kommer ha projekttid under våren för att dela med sig av sina erfarenheter från bl.a resan. Det kan till exempel innebära att göra ett projekt ihop med en organisation. Är det något ni skulle vara intresserade av?

– Vi vill gärna komma i kontakt med nätverk/grupper som arbetar med likande frågor i södra Europa. Har ni det får ni gärna kontakta oss.

Vi vill även be er sprida informationen om kursen vidare till era medlemmar och kontakter för att intresserade ska kunna söka kursen. Vi bifogar en affisch som kan skrivas ut och sättas upp. Vi har också en facebooksida som ni gärna får gå in och gilla och bjuda in andra att gilla.

Hoppas att ni vill vara med och sprida informationen! Hör gärna av er med tankar, tips eller idéer på samarbeten i anslutning till kursen!

Avsändare: Den resande skolan

Länk till facebook-sidan: https://www.facebook.com/rivallamurar
Länk till vår hemsida: https://www.farnebo.se/rivallamurar

Categories: Föreningar, Svenska Taggar:

Bidrag till antidiskrimineringsverksamhet

januari 15th, 2015 Comments off

11,5 miljoner till 16 antidiskrimineringsbyråer
on, jan 14, 2015 15:44 CET

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har beslutat om ett statsbidrag på 11,5 miljoner kronor till 16 antidiskrimineringsbyråer. Nytt för i år är att Dalarna får en egen verksamhet: Rättighetscentrum Dalarna.

En antidiskrimineringsbyrå arbetar med att ge råd och stöd i diskrimineringsfrågor och sprider information om hur diskriminering på alla grunder kan motverkas i samhället. Det kan till exempel handla om att utbilda arbetsgivare om lagstiftning eller att ge stöd till människor som blivit diskriminerade.

Sammanlagt har 25 organisationer sökt bidrag och 16 av dem har fått stöd, från Malmö i söder till Luleå i norr. Myndigheten prioriterar långsiktig verksamhet och eftersträvar en spridning i landet:

– Antidiskrimineringsbyråerna på olika platser i landet är en ovärderlig resurs i det lokala arbetet mot diskriminering. De har en närhet till medborgarna som kan få stöd i att ta tillvara sina rättigheter. De bidrar till att höja kunskapen om diskriminering till exempel hos arbetsgivare, ideella organisationer eller skolor i regionerna. Nu startar också en sådan verksamhet i Dalarna vilket är mycket positivt, säger Eva Theisz, vikarierande generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

För mer information kontakta: Maria Sundbom Ressaissi, handläggare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor på tfn 08-566 219 60 eller via maria.sundbom.ressaissi@mucf.se och när det gäller verksamheten i Dalarna: Ulrika Wiborgh, på tfn 070-477 79 96 eller via ulrika.wiborgh@sensus.se .

Beviljade bidrag: http://www.mucf.se//sites/default/files/Vi_har_fatt_bidrag/adv-2015.pdf

Mer om antidiskrimineringsverksamhet:
http://www.mucf.se/antidiskriminerings-verksamhet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Categories: Föreningar, Svenska Taggar:

Årets mångfaldssmarta organisation

oktober 13th, 2014 Comments off

MINE delar ut utmärkelsen Årets mångfaldssmarta organisation

I 10 år har föreningen MINE arbetat tillsammans med våra medlemsföretag/organisationer för att öka den etniska mångfalden i arbetslivet. Nu är det dags att uppmärksamma de företag och organisationer som aktivt och strategiskt arbetar med att koppla mångfaldssatsningarna till organisationens övergripande utvecklingsarbete och därför delar vi för första gången ut utmärkelsen ”Årets mångfaldssmarta företag/organisation”.

Tillvägagångssättet är att man nominerar sig själv (som organisation) eller ett anat bolag /org genom att besvara följande fyra frågor:

• Vilka drivkrafter har ni identifierat i ert interna och externa mångfaldsarbete?
• Vilka kunskaper anser ni är nödvändiga att ha när man arbetar med mångfaldsutveckling?
• Vilka strategier använder ni er av i ert mångfaldsarbete?
• Vad exakt gör ni i ert mångfaldsarbete? Vilka konkreta handlingar och satsningar har ni haft de senaste åren?

Bedömningen görs utifrån en organisationsteoretisk modell, Kulturell Intelligens (CQ), som grundar sig på fyra kriterier: Drivkrafter, Kunskap, Strategier och Handling.

Det är MINE :s styrelse som utser det företag eller organisation som bäst uppfyller kriterierna för en mångfaldssmart organisation. De medlemsföretag/organisationer som är representerade i styrelsen kan inte få utmärkelsen.

Nomineringen skickas senast den 23 Oktober till info@mine.se

Utmärkelsen kommer att delas ut på en frukostnätverksträff den 4:e december i Malmö, mer info om det kommer senare.

För frågor ang. nomineringsförfarandet, kriterier samt utmärkelsen kontakta verksamhetsansvarig Maja Mutsson, maja.mutsson@mine.se eller tel. 0768-85 60 56

Categories: Föreningar, Svenska Taggar:

Invandrarforum den 24 november i Jönköping

november 14th, 2012 Comments off

Immigranternas Riksförbund anordnar årligen ett diskussionsmöte “Invandrarforum” med representanter för invandrarorganisationer och det svenska samhället.

Årets Invandrarforum anordnas lördagen den 24 november i Jönköping.
Plats: Sofiagården, Kapellgatan 8 (centrala Jönköping).
Tid Kl 12-17.

Huvudtema:
Nyanlända invandrare och regeringens aktuella politik.
Inbjuden talare är kommunalrådet Anna Mårtensson, ordförande i Jämställdhets- och integrationsutskottet som ansvarar för jämställdhets- och integrationsfrågorna i Jönköping.
Den Libanesiska föreningen i Linköping samt föreningen Somaliska Ungdomars Hälsa och Integration kommer att presentera sina projekt.
IRF:s tidigare ordförande Miguel Benito gör en exposé över invandrarpolitikens brännande frågor. Mötet avslutas med en diskussion om dagens situation.
Underhållning.

Fritt deltagande. Meddela gärna ditt deltagande för planering av förfriskningar.
Alla är välkomna!
Anmälan: Jenalyn Sonnerhed, epost: Jenalyn.sonnerhed@gmail.com

Categories: Föreningar Taggar: