Finlandssvenskar som nationell minoritet bör utredas

april 20th, 2017 Comments off

Finlandssvenskar som nationell minoritet bör utredas

Frågan om finlandssvenskarna ska erkännas som en nationell minoritet i Sverige behöver utredas. Det anser Konstitutionsutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att tillsätta en sådan utredning. SD reserverar sig mot förslaget.

En pågående utredning har i uppdrag att se över lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk för att säkra att gruppernas rättigheter efterlevs. Utredningen har inte fått något särskilt uppdrag om att utreda finlandssvenskarnas ställning. Därför tycker Konstitutionsutskottet att en ny utredning som analyserar om finlandssvenskarna ska erkännas som en nationell minoritet behövs. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om det.

Förslaget om tillkännagivandet bygger på motionsförslag från Moderaterna och Centerpartiet.
SD reserverar sig

Sverigedemokraterna tycker inte att ett tillkännagivande behövs och reserverar sig därför mot utskottsförslaget. Partiet anser att den finlandssvenska minoriteten räknas till den svenska nationen.
Kontaktperson för media

Anders Backlund, konstitutionsutskottet, telefon: 08-786 65 94, e-post anders.backlund@riksdagen.se
Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 3 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument
Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU16 Minoritetsfrågor (publiceras den 26 april)

Categories: Svenska Taggar:

30 Years of the CIVIS Media Prize

april 11th, 2017 Comments off

30 Years of the CIVIS Media Prize
27 programmes nominated – four prizes awarded

In 2017 CIVIS is celebrating a special anniversary – 30 years of the CIVIS Media Prize.

I would like to thank once again all those involved for their participation in the European competition of the CIVIS Media Prize this year.

CIVIS – Europe’s most important media prize for integration and cultural diversity will once again honour programmes on radio, in films, on television and on the internet. A total of 783 programmes from 24 EU states and Switzerland are participating in the European competition in 2017. 27 programmes are nominated for the prize ceremony in the Federal Foreign Office in Berlin – four prizes have already been awarded.

Overview of all nominated programmes:
www.civismedia.eu/downloads/2017_civis_nominees.pdf

The prize winners in the categories radio, film, television and internet will be announced publicly only during the CIVIS prize ceremony on the evening of the 1 June 2017.

The 2017 European CIVIS Media Prize will be awarded at a celebratory TV gala in the Federal Foreign Office in Berlin. The patrons are the Federal President of Germany, Frank-Walter Steinmeier, and the President of the European Parliament, Antonio Tajani. Around 400 top-quality guests from the fields of media and politics will attend the prize ceremony. The event will be presented by Ingo Zamperoni (ARD/Das Erste Tagesthemen).

Terror, war, and a constant stream of crises – The European competition of the CIVIS Media Prize 2017 convinces with moving contemporary accounts, information and fictional dramatisations. Many of the excellent-quality programmes address changes and the consequences of globalisation, war and migration – very specific worries and fears about more refugees, politically or religiously motivated extremism, terrorist attacks, imported conflicts, integration problems of all kinds. Violent radicalisation and the increasing networks between extreme right-wing groups and xenophobic parties are becoming ever clearer. At the same time there are numerous examples of successful integration and peaceful coexistence in Germany and Europe. The dramatic nervousness of the previous year is making way to a certain restraint in dealing with events. With 783 programmes submitted from 24 EU countries and Switzerland, the 2017 CIVIS Media Prize has achieved the second-highest number of submissions in the 30 years of its existence: ”For integration and cultural diversity – against racism and xenophobia”.

Thank you very much for your interest and participation in the 2017 CIVIS Media Prize!

I congratulate all nominees and prize winners.

Yours sincerely,

Michael Radix
Executive Director

CIVIS Media Foundation
for Integration and Cultural Diversity in Europe

Categories: English Taggar:

Flax – en flygande start till språk och kultur i Sverige

april 7th, 2017 Comments off

Flax – en flygande start till språk och kultur i Sverige ger grunderna i svenska, samhällsliv och kultur. Boken vänder sig framför allt till asylsökande och andra nyanlända.

Flax går i hög utsträckning de nyanlända till mötes. Faktatexter och introduktioner av språkliga moment är översatta till engelska, arabiska och persiska/dari (dari talas av de flesta från Afghanistan).

Syftet med översättningarna är dels att snabbt komma in i både språk och samhällsliv, dels att förmedla kulturella koder som det kan vara bra att känna till.

Många som undervisar nyanlända i grundläggande svenska har inte svensk lärarexamen. Därför finns extra stöd i form av Tips till läraren i anslutning till de olika momenten.

Ett starkt önskemål från nyanlända som medverkat i boken är att få ordlistor på ord inom olika vardagliga områden som att handla, besöka vårdcentralen och tala om familj och boende. Därför finns ordlistor samlade temavis och när de ska läras in passar vi på att träna grunderna i svenska. Till exempel står det inte bara flicka, äpple under bilderna, utan en flicka, ett äpple.

När man lär sig ett nytt alfabet måste man också träna att skriva. Därför är tanken att varje deltagare helst ska ha ett eget exemplar att arbeta och skriva i.

Bokens 160 teckningar är gjorda av en bildlärare från Irak.

Mer information och beställning via denna länk
LiberLäromedia

Categories: Asylum seekers, Svenska Taggar:

Perspektiv på etableringsuppdraget Utbildning och samverkan nyckel till svensk arbetsmarknad

april 6th, 2017 Comments off

Ny rapport från Arbetsförmedlingen: Perspektiv på etableringsuppdraget
Utbildning och samverkan nyckel till svensk arbetsmarknad

I år väntas närmare 80 000 nyanlända delta i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. En majoritet av dem är unga.

Nu krävs investeringar i utbildning för att kunna matcha till jobb på svensk arbetsmarknad.

Arbetsförmedlingen väntas ta emot rekordmånga nyanlända i år och nästa år. Sju av tio är under 40 år och har många år i arbetslivet framför sig. De möts av en arbetsmarknad som har brist på arbetskraft, inom bland annat välfärdssektorn. Men för att kunna matcha nyanlända till jobben på svensk arbetsmarknad krävs investeringar, inte minst i utbildning. Det visar en genomgång av läget i etableringsuppdraget, Arbetsförmedlingens program för nyanlända.

– Det är en utmaning att nära hälften av de inskrivna i etableringsuppdraget saknar gymnasieutbildning, när så många arbetsgivare kräver att man har en gymnasieexamen. Därför är det viktigt att vi kan motivera fler till utbildning, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

I rapporten konstateras dock att utbildning inte kan vara den enda lösningen för att de som har en kortare utbildning ska lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. Det behövs fler vägar till arbete för personer som är lite äldre och saknar utbildning, till exempel subventionerade anställningar.

– Arbetsförmedlingen har en central roll förnyanländas etablering, men vi kan inte ensamma klara det. Vi behöver samverka med andra aktörer, både inom näringslivet samt kommuner och landsting, säger Annika Sundén.

Categories: Svenska Taggar:

Tidigarelagd åldersbedömning av asylsökande ensamkommande barn (SfU18)

april 5th, 2017 Comments off

Tidigarelagd åldersbedömning av asylsökande ensamkommande barn (SfU18)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att tidigarelägga åldersbedömningen i asylprocessen. Det innebär att Migrationsverket så tidigt som möjligt ska göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om ett ensamkommande asylsökande barns ålder. I samband med det ska den sökande erbjudas genomgå en medicinsk åldersbedömning.

En tidigarelagd åldersbedömning ska endast göras i osäkra fall, då det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år. Det ska vara frivilligt för den asylsökande att medverka i den medicinska åldersbedömningen. Det tillfälliga beslutet om ålder ska också vara möjligt att överklaga.

De nya reglerna om tidigarelagd åldersbedömning gäller inte personer vars ansökningar om uppehållstillstånd som har registrerats före 1 februari 2017.

Ändringarna i lagen börjar gälla den 1 maj 2017. Riksdagen sa nej till alla inkomna motioner i samband med ärendet.

Mer information här

Categories: Asylum seekers, Svenska Taggar:

Fler utrikes födda kvinnor ska få stöd

april 3rd, 2017 Comments off

Fler utrikes födda kvinnor ska få stöd

Arbetsförmedlingen har tagit fram en ny handlingsplan för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete eller studier. Syftet är att bättre ta tillvara på deras kompetenser.

Utrikes födda kvinnor har en lägre sysselsättningsgrad än utrikes födda män. Samtidigt visar Arbetsförmedlingens statistik att män i allmänhet får mer stöd från myndigheten än kvinnor. Kvinnorna är till exempel underrepresenterade bland dem som har arbete med stöd eller nystartsjobb. Det här gäller alla kvinnor, oberoende av födelseland, men är särskilt tydligt bland kvinnor som är utomeuropeiskt födda.

Nu har Arbetsförmedlingen tagit fram en ny handlingsplan för att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten hos utrikes födda kvinnor. Den innehåller flera punkter, där en del handlar om att utveckla Arbetsförmedlingens arbete när det gäller att synliggöra och matcha utifrån kvinnornas kompetens.

–        Vi ser att vi måste bli bättre att fånga upp den informella kompetens som finns hos många av de kvinnor som saknar en formell utbildning, men även motivera fler kvinnor till studier. För att lyckas bättre behöver vi se över och utveckla vårt arbetssätt, säger Roy Melchert, enhetschef, integration och etablering på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har i år infört ett nytt strukturerat arbetssätt inom etableringsuppdraget. Det går bland annat ut på att kartlägga alla nyanländas utbildning och erfarenhet på ett systematiskt, likvärdigt sätt.

Den nya handlingsplanen gäller alla utrikes födda kvinnor som är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Categories: Svenska Taggar:

Court Rules in Favour of Undocumented Workers’ Rights

april 2nd, 2017 Comments off

Court Rules in Favour of Undocumented Workers’ Rights

BRUSSELS, 31 March 2017 – The European Court of Human Rights ruled yesterday that Greece failed in its duty to protect migrant workers from labour exploitation, and to properly investigate their abuse and punish those responsible. Greece must now pay each applicant participating in the Court proceedings up to 16,000 euros in compensation for the damage they suffered.

The case arose from an incident in April 2013 where 150 people were shot at, and 30 severely injured, after they demanded their wages as agricultural workers in the strawberry fields in Manolada, Greece. Working twelve-hour days under the watch of armed guards, the workers were not paid even the promised salary of 22 euros per day, for seven hours’ work, plus overtime. They lived in roughly built huts, without toilets or running water.

While those that were seriously injured were granted temporary residence permits, the majority of the workers, received nothing. Some were detained and deported.

Several of the workers took their case to a national court, which acquitted the employers and armed guards of human trafficking charges in 2014. The employers were found guilty of grievous bodily harm and unlawful use of firearms, but their only punishment was to pay the victims that took the case forward 43 euros each. The case was then brought to the European Court of Human Rights in Strasbourg.

The AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) and PICUM intervened jointly in the case before the Strasbourg Court, providing their legal analysis.

AIRE Centre Director, Matthew Evans, noted:

”The Chowdury judgment is a very important advance in the protection of workers’ rights. The Strasbourg Court has made clear that irregular migrants are workers too and that such labour exploitation violates the prohibition of forced or compulsory labour”.

PICUM Director, Michele LeVoy, highlighted:

”We are very pleased that the Court has recognised the rights of all workers, and that governments have an obligation to prevent labour exploitation and provide justice to victims. Undocumented workers are exploited across Europe. They should be able to report abuse without fearing they will be arrested or deported, and be paid – at least – their due wages. A worker is a worker, regardless of residence status.”

###

To view the full statement, click here.

Notes to editors:

  • In the case ’Chowdury and others v. Greece’, 42 undocumented migrant workers claimed to have been victims of forced labour, in violation of Article 4 § 2 of the Convention (”No one shall be required to perform forced or compulsory labour”), and that Greece had failed in its duty to prevent their exploitation and prosecute the perpetrators. The judgment European Court of Human Rights is available here.
  • European Court of Human Rights Press Releases
  • The intervention of AIRE Centre and PICUM is available here.
  • EU law, with the ’Employers Sanctions Directive’, requires governments to pay any outstanding wages to an undocumented migrant worker, in line with minimum wage standards/ agreements and presuming an employment period of three months if there is no evidence to show otherwise.
  • Joint Letter to European Commission by PICUM and the Greek Council for Refugees, 8 January 2015 – describing irregularities in the national court proceedings.
  • PICUM guidelines on effective complaints mechanisms available in English, German, Dutch and Czech.
Categories: English Taggar:

Polisen får hjälpa Migrationsverket att förflytta personer från asylboenden (SfU7)

mars 29th, 2017 Comments off

Polisen får hjälpa Migrationsverket att förflytta personer från asylboenden (SfU7) 

Migrationsverket ska få begära hjälp av polisen med att förflytta personer som inte flyttar frivilligt från ett asylboende, trots att de inte längre har rätt att bo kvar. Det kan till exempel vara när en persons utvisningsbeslut börjar gälla, eller om personen har fått uppehållstillstånd och boende i en kommun.

Förutsättningen för att Migrationsverket ska kunna begära hjälp från polisen är till exempel att personen inte flyttar ut trots uppmaningar, eller om det finns en risk för att personen skulle kunna skada sig själv.

Syftet med regeringens förslag är bland annat att frigöra platser till nya asylsökanden och att minska statens kostnader. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 maj 2017.

Categories: Svenska Taggar:

Skyddet mot barnäktenskap bör förstärkas

mars 17th, 2017 Comments off

Skyddet mot barnäktenskap bör förstärkas

Civilutskottet tycker att det är viktigt att skydda barn mot äktenskap. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att prioritera arbetet med att stärka skyddet mot barnäktenskap och tvångsäktenskap. Det är ett av fyra tillkännagivanden som civilutskottet nu vill att riksdagen ska rikta till regeringen. Utskottet står enigt bakom förslagen.

Den 1 juli 2014 infördes nya regler som bland annat innebar att det blev ännu svårare att erkänna barnäktenskap och tvångsäktenskap. Regeringen ska ge en utredning i uppdrag att utvärdera lagändringarna, och se om lagen kan skärpas ytterligare. Utskottet vill dock att en lag som försvårar för barnäktenskap kommer på plats så snart som möjligt. Regeringen bör prioritera det arbetet och snarast återkomma till riksdagen med förslag om lagändringar. Civilutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.
Polygama äktenskap bör utredas

Enligt Skatteverket finns 300 personer registrerade som gifta med fler än en person, trots att det inte är tillåtet i Sverige. Det handlar om äktenskap som har ingåtts utomlands och erkänts som giltiga i Sverige. Enligt civilutskottet är det oroande att så många personer är registrerade som gifta med fler än en person. Regeringen bör analysera vad som ligger bakom det höga antalet, och även överväga om lagen behöver förtydligas. Civilutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.
Barnrättsperspektivet bör stärkas vid vårdnadstvister

En utredning har granskat vårdnadsreformen från 2006 som handlar om regler för när föräldrar separerar och inte kan komma överens om hur deras barn ska ha det. I dag är bland annat föräldrarnas förmåga att samarbeta en viktig faktor för att få gemensam vårdnad. I många fall väljer föräldrar att fokusera på samarbetsproblemen för att få ensam vårdnad. Det innebär att reglerna ibland är konfliktdrivande, och kan ha bidragit till ökningen av antalet vårdnadstvister.

Civilutskottet välkomnar utvärderingen av vårdnadsreformen. Enligt utskottet bör reglerna justeras så att barnrättsperspektivet stärks. Fokus måste flyttas från föräldrarna och deras konflikter till barnet och dess behov. De konfliktdrivande inslagen i reglerna måste tas bort. Civilutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att särskilt granska de här punkterna i sitt kommande arbete med lagen.
Systemet med överförmyndare, gode män och förvaltare bör förbättras

Den 1 januari 2015 började nya regler om överförmyndare, gode män och förvaltare att gälla. Förändringarna handlade bland annat om enskilda personers rätt att välja företrädare, länsstyrelsens tillsyn av gode män, gode mäns och förvaltares rätt till utbildning och krav på deras kompetens och kvalifikationer.

Utskottet tycker att det nu är lämpligt att följa upp hur reglerna fungerar och i samband med det se över hur systemet med gode män och förvaltare kan förbättras. Förslag på förbättringar är bättre utbildning för gode män och förvaltare, ett offentligt ställföreträdarregister, ett nationellt blankettsystem och ett system för enhetlig redovisning. Civilutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Till grund för utskottets förslag till tillkännagivanden står motioner av Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.
Kontaktperson för media

Peter Scharmer, föredragande civilutskottet, telefon 08-786 46 61, e-post peter.scharmer@riksdagen.se
Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 22 mars. Debatten sänds via riksdagens webb-tv.

Dokument
Civilutskottets betänkande 2016/17:CU10 Familjerätt

Categories: Svenska Taggar:

Nya regler för utvisning av personer som har uppehållstillstånd i annat EU-land (SfU8)

februari 3rd, 2017 Comments off
Categories: Svenska Taggar: